Trang chủ arrow Thơ sáng tác arrow Truyện về Trần Hưng Đạo
Truyện về Trần Hưng Đạo PDF In E-mail
Người viết: Thái Bá Tân   
14/06/2012
Thái Bá Tân
TRUYỆN VỀ TRẦN HƯNG ĐẠO    

1
Năm một hai ba bảy,
Trần Thủ Độ bỗng nhiên
Ép cha ông, Trần Liễu,
Nhường vợ là Thuận Thiên

Cho chú ông, Trần Cảnh,
Lúc ấy ngự ngai vàng.
Mà Thuận Thiên công chúa
Là chị Lý Chiêu Hoàng.

Với cái thai ba tháng,
Thuận Thiên thành vợ vua,
Dẫu vua không đồng ý
Và suýt bỏ lên chùa.

Trần Liễu thì uất ức,
Dấy binh nhưng bất thành.
Thủ Độ tha không giết,
Nhờ vua xin cho anh.

Trần Liễu tìm người giỏi
Làm thầy dạy con trai,
Tức là Trần Hưng Đạo,
Mong võ giỏi, văn tài.    

Trước khi chết, ông dặn:
“Con hãy cố vì cha
Mà lấy cả thiên hạ,
Thế mới đẹp lòng ta.”

Tức là ý ông dặn
Con tiếm ngôi về sau.
Hưng Đạo không muốn thế,
Nhưng ghi nhớ trong đầu.

Khi đã nắm toàn bộ
Quyền lực vào tay mình,
Ông giả đò ướm hỏi
Thân tín trong triều đình.

Yết Kiêu và Dã Tượng
Bảo là điều không nên,
Ông gật đầu khen ngợi,
Còn thưởng họ nhiều tiền.    

Ông hỏi cả con trưởng
Và con thứ điều này.
Người con trưởng phản đối.
Anh con thứ khen hay.

Lập tức ông rút kiếm
Định giết chết anh ta,
Bảo là phường nghịch tặc,
Không cho nhận là cha.

Rồi lệnh: khi ông chết,
Đậy nắp quan tài xong,
Mới cho anh con thứ
Được đi vào viếng ông.

2
Theo sử cũ ghi lại
Trần Quang Khải và ông
Có mối tư thù nhỏ
Vẫn canh cánh trong lòng.

Trong cuộc chiến lần một,
Trần Thánh Tông cầm quân,
Tể tướng Trần Quang Khải
Cũng đi theo vua Trần.

Thượng hoàng thì có ý
Khi Hưng Đạo ở nhà
Phong ông chức Tể tướng
Nhân Quang Khải đi xa.

Cớ là tiếp sứ Bắc,
Nhưng ông xin không nghe,
Nói rằng những việc ấy
Chờ Tể tướng quay về.    

Một hôm, Trần Hưng Đạo
Đi thuyền về Thăng Long,
Trần Quang Khải nghe tiếng,
Xuống thuyền chơi với ông.

Quang Khải vốn sợ tắm,
Hai người ăn uống xong,
Hưng Đạo tự cởi áo
Rồi kỳ lưng cho ông.    

“Nhờ bác thăm thuyền chiến,
Tôi may mắn hôm nay
Được tắm cho Tể tướng.
Phải ghi nhớ ngày này!”

Trần Quang Khải cúi tạ:
“ Được Quốc công kỳ lưng,    
Thật là diễm phúc lớn,
Xin mở tiệc ăn mừng.”

3
Sử cũ cũng chép việc
Con trai Hưng Đạo vương
Lấy công chúa Thiên Thụy,
Thế mà trái đạo thường,

Trần Khánh Dư, tướng giỏi,
Lại thông dâm với nàng,
Khiến vua phải xuống chiếu
Đuổi về núi Phượng Hoàng.    

Vậy mà khi Mông Cổ
Đánh Đại Việt lần ba,    
Hưng Đạo quên chuyện cũ,
Cho vị tướng tài ba

Ra trấn thủ biên giới.
Trần Khánh Dư lập công,
Góp phần làm chiến thắng,
Suốt đời kính phục ông.    

Hơn thế, Trần Hưng Đạo,
Đã chọn Trần Khánh Dư
Viết lời tựa cho cuốn
“Vạn Kiếp bí truyền thư”.

4
Năm một hai tám mốt,
Vua Nguyên sai Sài Xuân
Đi sứ sang Đại Việt.
Thằng này láo, có lần

Cứ ngồi trên lưng ngựa
Đi qua cửa Dương Minh.    
Hắn còn dùng roi cứng
Quất vào đầu vệ binh.

Tể tướng Trần Quang Khải
Đến chào hắn, thế mà,
Bất chấp cả nghi lễ,
Hắn nằm khểnh, không ra.

Hay tin, Trần Hưng Đạo,
Mặc áo vải, cạo đầu,
Đi thẳng đến quán sứ
Xem binh tình ra sao.

Thế mà lạ, lập tức
Hắn đứng dậy, cúi mình
Mời ngồi xuống, uống nước,
Đàm đạo khá thân tình.

Một thằng hầu của hắn
Cầm mũi tên, đứng sau,    
Chọc vào Trần Hưng Đạo        
Đến chảy cả máu đầu.

Nhưng ông vẫn bình thản,
Nét mặt không đổi thay.
Lúc về, Sài Xuân tiễn,
Còn nhắc mãi chuyện này.

Hà Nội, 14. 6. 2012


 
< Trước   Tiếp >
blog comments powered by Disqus