Nhà thơ Việt Nameliabe costa tzsUJD0TGkk unsplash - Phong trào Thơ Mới

Phong trào Thơ Mới

Trong giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám 1945, có một trong phong trào nổi bật trong giới thi sĩ Việt Nam – phong trào Thơ Mới. Đây là một dòng thơ có xu hướng…