Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là những người có niềm đam mê về thơ, đặc biệt là nền thi ca Việt Nam. Ngay từ nhỏ chúng tôi đã được tiếp xúc với những tác phẩm xuất sắc của nhiều nhà thơ khác nhau. Điều đó đã để lại những ấn tượng tốt về những câu thơ và vẻ đẹp của chúng. Điều đó đã nuôi nấng niềm đam mê của chúng tôi để khi có điều kiện, chúng tôi có thể tìm hiểu sâu thêm về nền văn học Việt Nam nói chung và những tác phẩm thơ nói riêng.

freestocks RgKmrxpIraY unsplash - Giới thiệu về chúng tôi

Mục đích của trang web này

Xuất phát từ niềm yêu thích thơ ca mãnh liệt của mình, chúng tôi muốn đem cho người đọc một cơ hội để tìm hiểu về những khía cạnh khác nhau của nền thi ca Việt Nam. Đó là nhà thơ ở những giai đoạn khác nhau của lịch sử nền văn học của đất nước. Với một lịch sử lâu đời, chúng ta đã có những nhân vật tiêu biểu khác nhau ở các thời kì, ai cũng có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của văn học Việt Nam. Trong suốt quá trình đó, mỗi thời kì có những đặc điểm khác nhau. Chúng phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh lịch sử của thời đại đó. Nó quyết định không chỉ nội dung, phong cách mà còn cả cách thể hiện của những tác phẩm thời kì đó. Đó cũng là một điều mà chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người.