Những thể loại thơ Việt Nam phổ biến

Thơ là một trong những loại hình văn học phổ biến ở Việt Nam với một lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Điều này không những tạo ra một lượng tác phẩm đồ sộ của nhiều tác giả ở nhiều thời kì mà còn là một sự đa dạng trong thể loại với những quy luật khác nhau.

Thơ đường luật

daniel lombrana gonzalez INBqUOhU8vA unsplash - Những thể loại thơ Việt Nam phổ biến

Đây là một loại hình thơ có nguồn gốc rất lâu đời với xuất xứ từ thời Đường, Trung Hoa trước khi thâm nhập và được phát triển bởi các nhà thơ Việt Nam. Một trong những đặc điểm nổi bật của thơ đường luật đó quy tắc chặt chẽ trong câu từ.

Một bài thơ Đường luật có thể có 4 câu (tứ tuyệt) hoặc 8 câu (bát cú), với vần gieo có thể được đặt ở cuối câu đầu và các câu chẵn.

Thơ lục bát

Thơ lục bát là một loại thơ đặc trưng cho nên văn học Việt Nam, có nguồn gốc rất lâu đời trong lịch sử dân tộc. Mỗi bài thơ lục bát không có giới hạn về số câu và bao gồm những cặp câu thơ 6 và 8 chữ. Vần trong thơ lục bát được gieo thuật bằng trắc với quy tắc linh hoạt hơn.

Thơ song thất lục bát

clem onojeghuo x7CDil50KKY unsplash - Những thể loại thơ Việt Nam phổ biến

Đây là một thể loại thơ sáng tạo với sự kết hợp giữa 2 câu thơ 7 chữ rồi đến một cặp câu lục bát. Tương tự như thơ lục bát, thể loại này không có giới hạn từ.